April 22, 2024

ถ่ายทอด แมน ยู

เมื่อตรวจสอบจากปฏิทิน หรือตามประกาศของคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะพบว่า เดือนกรกฎาคมมีวันหยุดราชการ 1 วันคือ วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10และมีวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษคือ วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม...