April 22, 2024

อ่านตลาดลูกหนัง -การคิดสร้างสรรค์

ผู้นำประเทศต่าง ๆ ส่งจดหมายแสดงความยินดีกับ นายเศรษฐา ทวีสิน ที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ภูฏาน หรือสหรัฐฯ โดยเพื่อนบ้านของไทยอย่างกัมพูชา ทาง ฮุน...